LF腾讯十分彩开奖接口API演示:以下内容为LF腾讯十分彩开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "cctx10fc1": {
  "name": "TW腾讯十分彩",
  "expires": "2023-06-07 07:51:10",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "202306070047",
    "number": "*,1,5,1,4",
    "time": "2023-06-07 07:50:00"
   },
   {
    "term": "202306070046",
    "number": "*,8,2,0,2",
    "time": "2023-06-07 07:40:00"
   },
   {
    "term": "202306070045",
    "number": "*,9,0,6,2",
    "time": "2023-06-07 07:30:00"
   },
   {
    "term": "202306070044",
    "number": "*,5,1,7,4",
    "time": "2023-06-07 07:20:00"
   },
   {
    "term": "202306070043",
    "number": "*,1,6,5,6",
    "time": "2023-06-07 07:10:00"
   },
   {
    "term": "202306070042",
    "number": "*,1,2,1,5",
    "time": "2023-06-07 07:00:00"
   },
   {
    "term": "202306070041",
    "number": "*,7,3,1,2",
    "time": "2023-06-07 06:50:00"
   },
   {
    "term": "202306070040",
    "number": "*,9,0,9,7",
    "time": "2023-06-07 06:40:00"
   },
   {
    "term": "202306070039",
    "number": "*,7,3,4,5",
    "time": "2023-06-07 06:30:00"
   },
   {
    "term": "202306070038",
    "number": "*,2,3,2,2",
    "time": "2023-06-07 06:20:00"
   }
  ]
 }
}