VR重庆时时彩开奖接口API演示:以下内容为VR重庆时时彩开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "vrcqssc": {
  "name": "VR重庆时时彩",
  "expires": "2023-06-07 07:16:57",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "202306060252",
    "number": "*,6,0,0,0",
    "time": "2023-06-07 06:00:40"
   },
   {
    "term": "202306060251",
    "number": "*,9,9,7,1",
    "time": "2023-06-07 05:55:32"
   },
   {
    "term": "202306060250",
    "number": "*,8,7,5,7",
    "time": "2023-06-07 05:50:40"
   },
   {
    "term": "202306060249",
    "number": "*,6,0,2,3",
    "time": "2023-06-07 05:45:36"
   },
   {
    "term": "202306060248",
    "number": "*,0,2,2,8",
    "time": "2023-06-07 05:40:34"
   },
   {
    "term": "202306060247",
    "number": "*,2,9,0,8",
    "time": "2023-06-07 05:35:37"
   },
   {
    "term": "202306060246",
    "number": "*,3,6,2,2",
    "time": "2023-06-07 05:30:32"
   },
   {
    "term": "202306060245",
    "number": "*,3,4,0,1",
    "time": "2023-06-07 05:25:34"
   },
   {
    "term": "202306060244",
    "number": "*,1,3,3,6",
    "time": "2023-06-07 05:20:36"
   },
   {
    "term": "202306060243",
    "number": "*,4,0,8,8",
    "time": "2023-06-07 05:15:36"
   }
  ]
 }
}